STOP ENGINE STOP PM 2.5 ดับเครื่องยนต์ขณะจอด พักปอด ลดฝุ่น

🚗🚐STOP ENGINE STOP PM 2.5 ดับเครื่องยนต์ขณะจอด พักปอด ลดฝุ่น🚙🛻

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือผู้ขับรถ “ดับเครื่องยนต์” ทุกครั้งขณะจอดรถภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

🚗🚗มาร่วมกัน ลดปัญหาการเกิดมลพิษด้านฝุ่นละอองทางอากาศ ที่เกิดจากไอเสียของเครื่องยนต์จากยานพาหนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป🚗🚗

#ลดPM2.5

#แก้ปัญหาฝุ่นละออง

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

23 3 2565


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar