กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 

กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ระเบียบการปฏิบัติราชการ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar