“พิษณุโลกเกมส์” การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566  ไฟคบเพลิงดับลงแล้ว สรุปมีผู้สูงวัย เจ้าหน้าที่เข้าจังหวัดเกือบ 5 พันคน  

“พิษณุโลกเกมส์” การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566  ไฟคบเพลิงดับลงแล้ว สรุปมีผู้สูงวัย เจ้าหน้าที่เข้าจังหวัดเกือบ 5 พันคน  

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) เวลา 15.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม 600 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันด์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566“พิษณุโลกเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566  สรุปยอดผู้มาร่วมแข่งขันกีฬา 4,178 คน เจ้าหน้าที่ 591 คน รวมทั้งสิ้น 4,769 คน  สร้างเงินหมุนเวียนในจังหวัดพิษณุโลกกว่า 100 ล้านบาท  ประธานกล่าวพอใจกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพราะมีนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้น และทำให้เห็นความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ก็มีวัยอื่นๆที่ร่วมสนับสนุน มาให้กำลังใจถือเป็นภาพบรรยากาศของความสุขที่เห็นได้จากทุกๆสนามการแข่งขัน ทั้ง 11 ชนิดกีฬา

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวขอบคุณกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในการนี้ มีพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จากจังหวัดพิษณุโลก เจ้าภาพครั้งที่ 15 โดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ส่งต่อให้จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  มาเป็นตัวแทนรับเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 16 ประจำปี 2567  (4-7 มิถุนายน 2567)ต่อไป จากนั้นมีพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง เป็นสัญญาณของการสิ้นสุดการแข่งขันฯ
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar