รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวสื่อมวลชน สรุปการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 "พิษณุโลกเกมส์"

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวสื่อมวลชน สรุปการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 "พิษณุโลกเกมส์"

วันนี้ (27 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไชด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน 2566 กล่าวถึงการเตรียมการรับมือภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลก เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้ทุกฝ่ายจัดเตรียม อุปกรณ์บุคคลากรรวมถึงแหล่งน้ำที่ใช้การได้ในช่วงฤดูแล้ง และคาดว่าสถานการณ์ปีนี้จะแล้งน้อยกว่าปีที่แล้ว ทั้งนี้จำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้มีการสรุปการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาว่า ปีนี้จังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำความเข้มข้นของด่านตรวจชุมชนรวมถึงแนวคิด "ลุงสอด ป้าส่อง" ฝ่ายสนับสนุนกลุ่มสตรี อสม. ที่ช่วยป้องปรามสมาชิกในครอบครัวให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดส่วน ประเด็นที่สอง "มหัศจรรย์มะม่วงส่งออกเนินมะปราง" นางชลธิชา ช่างประดิษฐ์ สวนรวงทอง ได้กล่าวถึงการผลักดันให้ในชุมชนบ้านวังน้ำบ่อปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีคุณภาพพร้อมส่งออกซึ่งแต่ละปีมียอดการส่งออกกว่า 10 ล้านบาท แล้วปีนี้ที่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้รับการการันตีเป็นสินค้า GI ยิ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มียอดการสั่งซื้อสูงยิ่งขึ้น ประเด็นที่สาม นายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อน "ฟางทองคำ" และ"จิ้งหรีด" ของเกษตรพิษณุโลกสู่ตลาดโลก ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ให้เกษตรกรและมีแนวโน้มว่าจะสามารถต่อยอดความสำเร็จนี้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ปิดท้าย โดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมติดตามและนำเสนอการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 "พิษณุโลกเกมส์" จะมีการจัดขึ้น 22-25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นธุรกิจที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดได้จำนวนมาก จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น "เจ้าบ้านที่ดี" ต้อนรับการมาเยือนทั้งนักกีฬาผู้ติดตามนักกีฬา อีกทั้งจังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar