ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานรัฐพิธี พิษณุโลก วางพวงมาลาถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพชนชาติไทย เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานรัฐพิธี พิษณุโลก วางพวงมาลาถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพชนชาติไทย เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (25 เมษายน 2566) ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในวาระสำคัญนี้ 3 กิจกรรม ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการและพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีบวงสรวงสังเวย พระบรมราชานุสาวรีย์ และเทวรูป เทพารักษ์ เมืองพิษณุโลก โดยในปีนี้ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมจัดโต๊ะเครื่องสังเวยบูชา อันประกอบด้วย ผลไม้ เครื่องหวาน หลากชนิดในพิธีอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ องค์วีรมหาราชจำลอง (พระบูชา) พระกริ่ง และเหรียญ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรูปเคารพ ในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ยอดนิยม เมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2502-ปัจจุบัน และพระสกุลเมืองพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือพระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ในช่วงทรงพระเยาว์ของพระองค์ทรงประทับ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก หลังจากที่เสด็จกลับแผ่นดินไทยพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลก และประกาศอิสรภาพไม่ยอมเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดีอีกต่อไป พระองค์ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญและพระปรีชาสามารถ ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

ทั้งนี้ วันที่ 25 เมษายนของทุกปี คณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก จะจัดงานรัฐพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar