อู่ข้างบ้าน" สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข"

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รุ่นแรก พื้นที่ พิษณุโลก ตอน "อู่ข้างบ้าน" สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข"

#สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลก

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar