มารู้จัก "ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เทศบาลปลักแรดกับผู้คนที่มีหัวใจรักษ์โลก รอยยิ้มแห่งความสุข วิถีชีวิตที่เป็นสุขท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุข "คนปลักแรดหัวใจรักษ์โลก"


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar