"บ้านน้ำแจ้งพัฒนา"

"บ้านน้ำแจ้งพัฒนา"

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา ของ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ปีนี้ชาวบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้พร้อมใจกันเปิดหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปเที่ยวชมและสัมผัสธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่น่าสนใจ จุดชมวิว 360 องศา ที่สามารถชมหมอกยามเช้า อุณหภูมิประมาณ 15 องศา ชม #น้ำตกห้วยกบทอง #น้ำตกราคราช #บ่อน้ำแจ้ง #นาข้าวนาขิงขั้นบันได ชมวัฒนธรรม ทั้งการแต่งกาย อาหาร อาชีพของชาเผ่าม้ง โทรสอบถามได้ที่ 0821626465

#ข่าวจริงพิษณุโลก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar