PDPA

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมประชาสัมพันธ์.pdf |
บันทึกความเห็นชอบนโยบายข้อมูลและนโยบายข้อมูล ส่วนบุคคล ของ กปส..pdf |
ขั้นตอนปฏิบัติในการเฝ้าระวังการละเมิดและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล.pdf |
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน.pdf |
แนวทางการตรวจสอบสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf |
แนวทางในการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคล.pdf |
แผนปฏิบัติงานสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar