พิษณุโลก - ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KIck Off เยี่ยมยาม ถามไถ่ ใส่ใจดูแล คนสองแควด้วย TPMAP" พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศุภรัตน์ แก้วมณี พัฒนการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานของโครงการดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมมอบสิ่งของให้กลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยข้อมูล TPMAP ภายใต้โครงการ "พิษณุโลกรวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน" เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมาย ที่บ้านเลขที่ 125/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นบ้านของนายอ้าย มูลทรัพย์ อายุ 76 ปี ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งหมด 8 คน จากการสอบถามผู้นำในท้องที่ทราบว่า สภาพปัญหาของครอบครัวดังกล่าว คือ สมาชิกในครอบครัวสุขภาพไม่แข็งแรง(ภรรยา บุตรชายคนเล็ก) มีโรคประจำตัว(บุตรสาวคนโต ป่วยโรคถุงลมตีบ และบุตรสาวคนรองเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4) ไม่มีที่ดินทำกิน สภาพบ้านเก่า ทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคงถาวร
เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยววข้อง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวดังกล่าว และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ภายใต้โครงกการ KIck Off เยี่ยมยาม ถามไถ่ ใส่ใจดูแล คนสองแควด้วย TPMAP ต่อไป
“TPMAP” (Thai Poverty Map and Analytics Platform) หรือ ทีพีแมป คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า “ใครคือคนจน คนจนอยู่ที่ไหน ปัญหาของคนจนคืออะไร และจะแก้ไขปัญหาคนจนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เปิดให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับภาพรวมของประเทศจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ ผ่านทาง https://www.tpmap.in.th/ ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลรายครัวเรือนหรือรายบุคคลนั้นจะรั่วไหล เพราะระบบจะให้สิทธิเฉพาะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น

#ข่าวจริงพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม