มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประธานเชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน โดยมีนายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอ จาก 9 อำเภอ ทำพิธีรับมอบ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปมอบให้กับราษฎรกลุ่มเปราะบางและราษฎรในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาว จากสภาพอากาศหนาวเย็นจากสภาพความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมลีลาวดี สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใย ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน และทรงทราบถึงเหตุความเดือดร้อนจากภัยหนาวของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ให้กับผู้ที่ขาดแคลนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นได้เป็นอย่างดี”

วันเดียวกันนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ของสำนักงานเหล่ากาชาดพิษณุโลก ให้กับ นายอำเภอและผู้แทน อำเภอละ 100 ผืน รวม 9 อำเภอ จำนวน 900 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป

#ข่าวจริงพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม