พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะและไทยธรรม ถวายแด่ พระราชวัชรญาณเวที (หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล ครบ 81 ปี

วันนี้ (9 ธ.ค.64) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญ น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่ พระราชวัชรญาณเวที (หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล ครบ 81 ปี ณ ศาลาวัดป่าสมบูรณ์ธรรม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดย นายรณชัย จิตร วิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน จุดเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบพระราชวัชรญาณเวที และรับศีล จากนั้น ประธานเชิญ น้ำสรง ผ้าไตรและไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชวัชรญาณเวที พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และ พระราชวัชรญาณเวทีถวายอดิเรก ประธานกราบหน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และกราบลาพระราชวัชรญาณเวที เป็นอันเสร็จพิธี

พระราชวัชรญาณเวที (สมบูรณ์ กนฺตสีโล) เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2483 ปัจจุบัน อายุครบ 81 ปี 49 พรรษา เป็นบุตรของ นายซึม และ นางพัง สมอุ่นจารย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2515 ที่ วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาธรรม กับพระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร ที่วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นเวลา 5 ปี ต่อจากนั้น ไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่ชอบ ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และออกธุดงค์อยู่ในป่าพื้นที่อำเภอภูเรือ 12 ปี โดยในปี 2532 ได้มาสร้างวัดป่าสมบูรณ์ธรรม จนถึงปัจจุบัน

#ข่าวจริงพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม