รู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคล ที่จะเป็นฮีโร่ปกป้องข้อมูลของคุณ

🧐เช็คซิ! คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับใครแล้วบ้าง 🗃 รู้หรือไม่..มันอาจนำภัยมาสู่คุณได้ 👉🏻รู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคล ที่จะเป็นฮีโร่ปกป้องข้อมูลของคุณ 🦾🔐ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 นี้

.

#รู้เท่าทันสื่อ #รู้เท่ารู้ทัน #ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ #ข่าวจริงประเทศไทย #PDPA #ข้อมูลส่วนบุคคล #cookies

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :