พิษณุโลกรวมพลังทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมจัด “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ตั้งเป้าไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กว่า 700 ครัวเรือน

พิษณุโลกรวมพลังทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมจัด “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ตั้งเป้าไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กว่า 700 ครัวเรือน

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) ณ ห้องประชุม โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ คณะทำงานดำเนินโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน”จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมแรมดิอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ตั้งเป้าหมายสามารถไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กว่า 700 ราย ทั้งรูปแบบหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อธนาคารต่างๆ ล่าสุดมีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 5 สถาบัน ธกส., เอสเอ็มอีแบงค์ , บสย., ออมสิน ,กรุงไทย

นอกจากนี้ภายในงาน หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการพร้อมให้คำแนะนำด้านต่างๆ เช่น สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถานธนานุเคราะห์แนะนำแหล่งเงินทุนให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ , สถานพินิจคุ้มครองเด็กเปิดบูทให้คำแนะนำข้อกฎหมายคดีครอบครัว, เรือนจำกลาง/ทันฑสถานหญิง ให้ความรู้โคกหนองนาโมเดลและเปิดฝึกอาชีพสร้างรายได้ สำนักงานจัดหางานเตรียมตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมาให้บริการ ยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้างาน โดยแสดงหลักฐานภาพถ่ายผลตรวจ ATK ก่อนถึงวันงาน 48ชั่วโมง หรือ แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้เนื่องจากโทรศัพท์ไม่พร้อม ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการปลดหนี้ ไกล่เกลี่ยหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้เข้าร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว.

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :