หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่เนินมะปราง ผู้ว่าย้ำทุกหน่วยงานร่วมมือแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาล

หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่เนินมะปราง ผู้ว่าย้ำทุกหน่วยงานร่วมมือแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างศรีบุญเรือง หมู่4 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พบปะ/รับฟังปัญหา ของอำเภอเนินมะปราง ตามกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด

โดยนายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง รายงานปัญหาในพื้นที่ ดังนี้ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผลผลิตชนิดเดียวกัน นอกจากนี้ ร้อยตำรวจเอกณธีพัฒน์ นนทะโคตร์วรายุ นายก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก รายงานเพิ่มเติมถึงปัญหาที่ดินซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ปัญหาคลองตื้นเขินทำให้กีดขวางทางน้ำ ฤดูน้ำหลากทำให้ระบายน้ำไม่ทัน ส่งผลให้น้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร ส่วนฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ภายหลังจากการรับฟังปัญหาแล้ว กล่าวว่า เรื่องปัญหาที่ดินทำกินนั้นเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินส่วนปัญหาคลองตื้นเขินนั้นให้ดำเนินการจัดสำรวจข้อมูลออกแบบ และประมาณการงบประมาณเพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ผู้ว่าฯยังย้ำเตือนการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เนื่องจากผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หลังจากนั้นผู้ว่าฯพร้อมนายกเหล่ากาชาด เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จำนวน 3 หลังคาเรือน

หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยครั้งต่อไปจะจัดวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ วัดบ้านเข็ก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :