กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11 ห้วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 โดยกองทัพภาคที่ 3, ตำรวจภูธรภาค 6, กองบิน46 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11 ห้วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 โดยกองทัพภาคที่ 3, ตำรวจภูธรภาค 6, กองบิน46 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ

วันนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 07.00 น. ณ อาคารเสนามาร์ท ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟยามเช้า…จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 11 ประจำเดือน กันยายน 2566 พร้อมด้วย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ปลัดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมกาแฟยามเช้าครั้งที่ 11 โดยกองทัพภาคที่ 3, ตำรวจภูธรภาค 6, กองบิน46 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ภายในงานจัดเตรียมอาหารเช้าไว้หลากหลาย พร้องวงดนตรีจากคณะดุริยางค์ มทบ.39 การสาธิตกระโดดหอสูง และการจำหน่ายพืชผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 11 กล่าวทักทายผู้มาร่วมงาน และพบปะพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่แต่ละอำเภอ พร้อมทั้ง กล่าวชื่นชมการจัดงานฯ และขอบคุณทุกภาคส่วนราชการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฯได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการทำงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ส่งต่อให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar