กรมควบคุมโรคชี้ ช่วงพฤศจิกายน 2566-เมษายน2567 อยู่ในช่วงวิกฤตเฝ้าระวัง ป้องกัน มลพิษอากาศฝุ่นPM 2.5 แนะการหยุดเผายังคงเป็นมาตรการที่สำคัญ

กรมควบคุมโรคชี้ ช่วงพฤศจิกายน 2566-เมษายน2567 อยู่ในช่วงวิกฤตเฝ้าระวัง ป้องกัน มลพิษอากาศฝุ่นPM 2.5 แนะการหยุดเผายังคงเป็นมาตรการที่สำคัญ

วันนี้ (5 ก.ย.2566) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ 1 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากฝุ่น PM 2.5 และจัดทำแผนบูรณาการรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เขตสุขภาพที่ 2 โดย นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2566 เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันจะเป็นพลังในการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายน 2566-เมษายน2567 จะอยู่ในช่วงวิกฤตต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน มลพิษอากาศฝุ่นPM 2.5 เน้นแก้ปัญหาโดยการกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษที่มาจากการเผากำจัดวัชพืช เน้นการหยุดเผายังคงเป็นมาตรการที่สำคัญ เนื่องจากฝุ่นและควันส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนค่อนข้างมาก โดยกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ

ทั้งนี้ ยังเน้นย้ำการดูแลป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือPM2.5 ลดการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง งดหรือลดการก่อให้เกิดฝุ่นควัน เช่นการเผาขยะ เผาป่า หรือการเผากำจัดวัชพืชหากจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมใส่หน้ากากอนามัย PM2.5 เพื่อป้องกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar