Update สถานการณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ค่าประเมินตามความรุนแรงการระบาด 5 ระดับ พบค่าความรุนแรงอยู่ในระดับที่ 4

              วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น. จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 10 ราย ยอดสะสม 29 ราย ทุกรายอาการไม่รุนแรง  จากสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้มาตรการทางสังคมที่ออกมาตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ออกมา จะไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงระดับ 5 แล้วจะกลับสู่สภาวะปกติต้องใช้เวลานานมากกว่า 3 เดือน  ในขณะนี้ถ้าเราหยุดยั้งการไปสู่ระดับที่ 5 ได้ในจังหวัดเราก็อาจจะต้องใช้เวลานาน 1-2 เดือนในการที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้

              อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะมีการประเมินข้อมูลทุกวันและจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆทุก 3-5 วันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทยและจังหวัดพิษณุโลกที่เกิดขึ้น

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar