ทุกวันเสาร์ 06.00 น. “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” และเดินชมตลาดริมน่าน

ทุกวันเสาร์ 06.00 น. “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” และเดินชมตลาดริมน่าน

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นผู้ลั่นกลองจากนั้นพระสงฆ์ก้าวออกจากพระวิหารองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช รับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่จัดเตรียมข้าวสุก อาหารแห้ง

“ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว”

สะท้อนความเป็นเมืองสามธรรมของจังหวัดพิษณุโลก : เมืองแห่งธรรมะ ดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรื่องมาอย่างยาวนานโดยมีวัดเก่าแก่ พระพุทธรูปที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ ดั่งเช่น “พระพุทธชินราช”

จากนั้นเดินชม ช๊อป “ตลาดริมน่าน” เป็นตลาดประชารัฐ ที่มีการจำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง, โคก หนอง นา โมเดล, ชุมชนสวัสดิการสร้างงานสร้างรายได้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากกิจกรรม ชินนะราชา เบิกฟ้า เสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว ตามโครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลก สู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (โครงการ 3 ป. สู่พอเพียง

ทุกวันเสาร์ 06.00 น.ร่วมตักบาตรหน้าวิหารพระพุทธชินราช โดยจัดเตรียมข้าวสุก หรืออาหารแห้ง แต่งกายผ้าไทย และเดินช๊อป “ตลาดริมน่าน” อีกหนึ่งกิจกรรมเช้าวันเสาร์ที่จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar