จิตศรัทธาเพื่อพัฒนาพื้นที่ห่างไกล

รายงานพิเศษ "จิตศรัทธาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ห่างไกล"

เงินทุกบททุกสตางค์จากศรัทธาของทุกคนที่เข้ามาสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง บำรุงรักษาศาลหลักเมืองตามวัตถุประสงค์หลัก อีกทั้งยังเป็นผลให้มีงบประมาณซ่อมแซมโซล่าเซลล์ของโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนจำนวน 201 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกทั้งชาวบ้าน หมู่ที่ 15 ชาติพันธ์ม้ง กว่า 267 หลังคาเรือน รวมประชากร 1,400 คน ได้ใช้ประโยชน์ จาก จิตศรัทธาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ห่างไกล


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar