การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่6)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
Scan20220509162442.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม