พิษณุโลก - จัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

พิษณุโลก - จัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่" มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน วันนี้ (19 มกราคม 2565) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง หมู่4 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้นำบริการทั้งภาครัฐ และเอกชนมาให้บริการแก่ พี่น้องชาวตำบลป่าแดงและใกล้เคียง อาทิ การบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๖ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อาชีพระยะสั้น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานต่างๆ ที่มาออกหน่วยให้บริการอีกมากมาย . ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นของอำเภอชาติตระการ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ๑) นายประเสริฐ สิงห์รักษ์ กำนันตำบลชาติตระการผลงานดีเด่น ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ๒) นายลอย แรงคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชาติตระการ ผลงานดีเด่น ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่บ้าน (ศูนย์ดำรงธรรม) ๓) นายรัง ม่วงทิม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแดงผลงานดีเด่น การดำเนินงานหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปล่อยเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำสาธารณะภายในพื้นที่ พันธุ์ผักสวนครัวจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ถุงน้ำใจสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งทุนการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน ผู้พิการและพี่น้องประชาชน . โดยในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอชาติตระการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 บริเวณก่อนเข้างานมีการตรวจเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น #ข่าวจริงพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม