ขอบคุณชาวพิษณุโลก ที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำให้ 10 สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ผ่านไปด้วยดี ทุกแห่งสามารถจัดระเบียบอำนวยการเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนใดๆ

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยม การจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อ.เมืองพิษณุโลก และมอบหมายนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราขการจังหวัด ออกตรวจสนามอื่นๆ ซึ่งมีการจัดการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ผู้เข้าสอบเดินทางมาจากหลายจังหวัด และมีระบบตรวจคัดกรองตั้งแต่เวลา 06.00 น.ไม่พบปัญหากรณีที่น่าเป็นห่วง เช่น การแสดงหลักฐานเอกสารกรณีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) หรือ เอกสารการตรวจ ATK และ การหาห้องสอบไม่เจอ รวมไปการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ ทั้งในเรื่องการเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ของจำเป็นส่วนตัว ทั้งเรื่องการจัดการจราจร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รณณงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องและวางแผนป้องกันปัญหาทุกด้าน

สำหรับ 10 สนามสอบ กสถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนบ้าง ? ดังนี้

1.โรงเรียนพรหมพิรามพิทยาคม จำนวน 29 ห้อง 1,015 คน
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก จำนวน 24 ห้อง 840 คน
3.โรงเรียนผดุงราษฎร์ จำนวน 30 ห้อง 1,050 คน
4.โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จำนวน 42 ห้อง 1,260 คน
5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 30 ห้อง 900 คน
6.โรงเรียนจ่านกร้อง จำนวน 30 ห้อง 750 คน
7.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ (สถานที่สอบใหม่) จำนวน 30 ห้อง 750 คน
8.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จำนวน 20 ห้อง 1,120 คน
9.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 63 ห้อง 1,890 คน
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว จำนวน 70 ห้อง 3,850 คน
รวม 10 สนามสอบ 368 ห้อง ที่นั่งสอบ 13,427 คน

การแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) สนามสอบพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-15.30 น.

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนให้ทราบและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่เป็นสนามสอบอีกช่วงเวลา คือ หลัง 15.30 น.- 18.00 น.

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม