ส่งประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
1.ประกาศ กจร.อบ. ฉ1.66 (การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ จ.อุบลราชธานี.pdf |
2.ประกาศสำนักงาน กจร. ฉ.1.66 หลักเกณฑ์วิธีการในการขออนุญาตขนย้ายต้พันธุ์มันสำปะหลัง จ.อุบลราชธานี.pdf |
1.ประกาศควบคุมการขนย้ายท่อนพันธุ์ จ.บุรีรัมย์.pdf |
2.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ จ.บุรีรัมย์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar