ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
1. ประกาศ กจร. จ.ปราจีนบุรี ฉ.1 พ.ศ. 2566 ลว. 27 ก.ค. 2566.pdf |
2.ประกาศ กจร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ จ.ปราจีนบุรี.pdf |
1.ประกาศ กจร. จ.เเพร่ เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ลว 4 ส.ค. 66.pdf |
1.ประกาศ กจร. จ.พิจิตร เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ลว 8 ส.ค. 66.pdf |
2.ประกาศ กจร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ จ.พิจิตร.pdf |
2.ประกาศ กจร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ จ.แพร่.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar