ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
SCAN_20220819_134640138.pdf |
SCAN_20220819_135143222.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม