สรุปกิจกรรมเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ธันวาคม 64คะแนนโหวต :