แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ต้นไม้ชีวิต” โดยมีเป้าหมาย ในการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และรักษ์โลก บนวิสัยทัศน์ Vision Zero Zero Waste & Zero Death

แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ต้นไม้ชีวิต” โดยมีเป้าหมาย ในการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และรักษ์โลก บนวิสัยทัศน์ Vision Zero / Zero Waste & Zero Death 

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณริมทางหลวงชนบทสาย พล.4003 หน้าหมู่บ้านเนเจอร์โฮม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ต้นไม้ชีวิต” จัดโดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน อันจะนำไปสู่การลดปัจจัยความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2564 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 13,448 รายและบาดเจ็บกว่า 8 แสนราย จากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับ 9 ของโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 226 ราย  ซึ่งในครั้งนี้  แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ต้นไม้ชีวิตขึ้น ในการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และรักษ์โลก บนวิสัยทัศน์ Vision Zero / Zero Waste & Zero Death

ทั้งนี้ ส่วนราชการและประชาชน ได้ร่วมกันจัดพิธีสงฆ์ สวดอุทิศให้ผู้เสียชีวิต 226 ราย พร้อมชมนิทรรศการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันปลูกต้นไม้ 226 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมทางสาธารณะอีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :