ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด พร้อมกล่าวต้อนรับ คณะผู้ฝึกการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด พร้อมกล่าวต้อนรับ คณะผู้ฝึกการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด พร้อมกล่าวต้อนรับ คณะผู้ฝึกการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ช่วงที่ 3 การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับในวันพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเช้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติตรวจติดตามการดำเนินงานในแต่ละประเด็น โดยจะแบ่งกลุ่ม ออกเป็น กลุ่มที่ 1 ประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ จะลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ บ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มีวิทยากรประจำกลุ่ม นายธีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 2 ประเด็นการพัฒนาเมืองสมุนไพร จะลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก มีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และกลุ่มที่ 3 ประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ กรณีการเลี้ยงนกนางแอ่น ในอาคารพาณิชย์ บริเวณซอยสีฟ้า ถนนเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก มีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :