พิษณุโลก จัดโครงการ “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

พิษณุโลก จัดโครงการ “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565เวลา 16.00 น.  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีร่วมพิธีเปิดโครงการ "ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อที่จะสามารถดูแลครอบครัว ปฏิบัติหน้าที่ในงานของตนเอง โดยมี นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ด้วยจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดโครงการ “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ให้แก่บุคลากรสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเรียนรู้ พัฒนาทักษะ นอกจากการทำงานเป็นหมู่คณะ การแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความล้ำคัญของการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อลดการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยกำหนดให้ในวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :