ผู้ว่าพิษณุโลก มอบบ้าน “พระทำเฉลิมพระเกียรติ” หลังที่ 21ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง

ผู้ว่าพิษณุโลก มอบบ้าน “พระทำเฉลิมพระเกียรติ” หลังที่ 21ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) เวลา 11.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง นางศุภลักณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีมอบบ้าน “พระทำเฉลิมพระเกียรติ” บ้านเลขที่ 10/21 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง

“บ้านพระทำเฉลิมพระเกียรติ” เกิดจากบารมีทานครูบาบูญล้อม หน่อแก้วโพธิญาณ สวนพระพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ นางสุดใจ วระสิทธิ์ บ้านเลขที่ 10/21 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก หลังนี้เป็นหลังที่ 21 นางสุดใจ วระสิทธิ์ มีผู้อาศัยด้วยกัน 5 คน ผู้สูงอายุ 1 คน ผู้ใหญ่ 3 คน และเด็ก 1 คน โดยนำข้อมูลครัวเรือนยากจนของจังหวัด TPMAP (ทีพีแมป : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า)

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :