“ออมวันละบาท” โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ส่งต่อให้เป็นทุนกับน้องๆที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

“ออมวันละบาท” โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ส่งต่อให้เป็นทุนกับน้องๆที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

วันนี้ (6 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทีมงาน ร่วมนำเงินจากโครงการ “ออมวันละบาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 3,400 บาท และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท มามอบให้เป็นทุนสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดย นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล และน้องๆ นักเรียนร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่างทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหลักการที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กพิการในแต่ละระดับและแต่ละประเภท และบำบัดฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กพิการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีความต้องการ ให้สถานประกอบการรับนักเรียนเข้าทำงาน มีการจ้างงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนับสนุนทุนให้น้องๆติดต่อที่ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เลขที่ 78 หมู่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-006290 โทรสาร ต่อ 102

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar