กิจกรรมปลูกไม้ดอกสีเหลือง และ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีนแลนด์มาร์กของจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมปลูกไม้ดอกสีเหลือง และ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีนแลนด์มาร์กของจังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวงเวียนอินโดจีน (เกาะกลางถนน ด้านทิศเหนือและทิศใต้) ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกไม้ดอกสีเหลือง เสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน ในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้แทนอำเภอวังทอง อบต.สมอแข อบต.วังพิกุล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ

นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมเป็นการบูรณาการร่วมในการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เพื่อให้ร่มเงา ช่วยดูดชับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลดมลพิษทางอากาศ ลดอุณหภูมิบนท้องถนนให้เย็นลงจากการคายระเหยน้ำ ช่วยดูดซึมระบายน้ำออกจากท้องถนน เพิ่มความสวยงามเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน และเป็นแลนด์มาร์ก สำคัญเมื่อนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปเดินทางสัญจรเข้าจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้ง เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นอกเขตป่า สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

สำหรับวันนี้มีกิจกรรมสำคัญคือ การปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ซึ่งเป็นไม้ดอกสีเหลือง สีสันสดใส สวยงาม จะดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม -เมษายน ของทุกปี ต้นไม้มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร เป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และทนแล้งได้ดี ขอบแสงแดดจัด ปลูกในบริเวณเกาะกลางถนนด้านทิศเหนือและทิศใต้ จำนวนทั้งสิ้น 910 ต้น แยกเป็นด้านทิศเหนือ ระยะทาง 700 เมตร จำนวน 510 ต้น และด้านทิศใต้ ระยะทาง 1,600 เมตร จำนวนที่ปลูก 400 ต้น และแจกจ่ายกล้าทองอุไร ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือปลูกในพื้นที่สาธารณะในชุมชนหมู่บ้าน อีกจำนวน 1,000 ต้น

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar