“พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโพสต์ภาพสวมใส่ผ้าไทยอย่างตระการตาที่เซ็นทรัลพิษณุโลก

“พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโพสต์ภาพสวมใส่ผ้าไทยอย่างตระการตาที่เซ็นทรัลพิษณุโลก

วันนี้ (31สิงหาคม 2566) ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโพสต์ภาพสวมใส่ผ้าไทย“พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน” จัดโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานจัดให้มี Fashion Show นิทรรศการผ้าไทย และเวทีเสวนา

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินให้คะแนนการประกวดพิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน เสร็จประกาศผลการประกวดพิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน ดังนี้ ประเภทระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงภีร์ภิชญา ทองนาค รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงณรดา โพยมชัขวาล รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงวนิดา เตือนวีระเดช

ประเภท ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตรนางสาวสรัณรัช วงศ์สาหร่าย รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้ นางสาวณัฐธิดา จันทร์ตระกูล รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวพิชามญชุ ศุภโรจน์จิรกุล

ประเภทระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่นางสาวนันทัชพร ครุฑดิลกานันท์ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวนรกมล สุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาววริยา เจียมประสิทธิ์

ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางเจนฤดี เกษรเพ็ชรรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ จ่าสะอาด และ รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ในการนี้ นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประกวดพิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน เพื่อสนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนรา ตามโครงการ "ผ้าไทยใสให้สนุก" ที่ทรงพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง วันนี้ถือเป็นการขอบคุณทุกคนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดพร้อมทั้งหน่วยงนที่ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมาโดยตลอด

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar