มาร่วมสร้างพฤติกรรมการหยุดรถทุกครั้งเพื่อให้คนเดินข้ามทางม้าลาย และคันหลังชะลอรถเพื่อความปลอดภัยคะแนนโหวต :