? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก

? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และเสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก #เสด็จพิษณุโลก 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :