พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จฯ จังหวัดพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จฯ จังหวัดพิษณุโลก


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :