ศาลจังหวัดพิษณุโลกยุคไทยแลนด์ 4.0

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :