สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งที่รับสมัคร  นักสังคมสงเคราะห์ (1 อัตรา)

อัตราค่าตอบแทน  18,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง  เริ่มจากวันทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ระยะเวลาการรับสมัคร  5-9 กรกฎาคม 2564

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับสมัครงาน.PDF |


คะแนนโหวต :