สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (1 ตำแหน่ง) และ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ (1 ตำแหน่ง)

2. เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (1 ตำแหน่ง)

3. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (1 ตำแหน่ง)

วันรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564 - 2 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เลขที่ 333 ม.8 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร. 0 5598 3641


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar