ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ตามเอกสารแนบ)


  วันที่แผยแพร่ 31/03/2564

คะแนนโหวต :