ส่งประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
1.ประกาศ กจร. จ.เชียงราย เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ลว 11 ส.ค. 66.pdf |
2.ประกาศ กจร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ จ.เชียงราย.pdf |
1.ประกาศ กจร.กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 ลว.150866.pdf |
2.ประกาศสำนักงานฯ กจร.กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar