ขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
SCAN_20230821_160130960.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar