ประชาสัมพันธ์กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2565/66 (งวดที่7)

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ งวด 7.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar