ข่าวดีของชาวพิษณุโลก กฟภ. Kickoff โครงการ “สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็คทรอนิกส์ 107,980 เครื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทดแทนมิเตอร์จานหมุน”

ข่าวดีของชาวพิษณุโลก กฟภ. Kickoff โครงการ “สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็คทรอนิกส์ 107,980 เครื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทดแทนมิเตอร์จานหมุน”

วันนี้ (11 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่7 ตำบลท่าโพธิ์อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดร.ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การเปิด โครงการ “สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนมิเตอร์จานหมุน” โดยมีนายวัชระ อิ่มใจ รองผู้จัดการ(บริการลูกค้า)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

สำหรับในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 1 จะดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก มีมิเตอร์ที่ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนจำนวนทั้งสิ้น 107,980 เครื่อง แบ่งเป็นมิเตอร์ระบบ 1 เฟส จำนวน 102,300 เครื่อง และมิเตอร์ระบบ 3 เฟส จำนวน 5,680 เครื่อง งบประมาณกว่า 106 ล้านบาท โดยมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ด้วยการทำงานที่แม่นยำ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ได้จากการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุน เป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City และการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจดหน่วยในระยะไกลด้วยระบบ Bluetooth หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่าย ชัดเจนแม่นยำ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพในตัว เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 45 วัน รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็คทรอนิกส์ ภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 3-6 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ และดำเนินการพร้อมกันทุกอำเภอให้แล้วเสร็จ ต่อไป

จึงขอแจ้งประชาชนให้ทราบว่าในห้วงระยะเวลานี้ จะมีเจ้าหน้าที่ในนาม กฟภ.พิษณุโลก เดินทางไปพบผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนเพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยจะแสดงบัตรประจำตัว สวมใส่เครื่องแบบ กฟภ.และ หากมีข้อสงสัยว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ สามารถตรวจสอบกลับว่าใช่เจ้าหน้าที่ของ กฟภ.ได้ ที่ หมายเลข สายด่วน 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอความร่วมมือ มา ณ โอกาส นี้

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar