ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปี 2566 พื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปี 2566 พื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการตรวจเยี่ยมนักเรียนภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร( ม.ท.ศ.) และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่11-18 กันยายน 2566 โดยในวันนี้ (11 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปี 2566 พื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นาวสาวศิริวรรณ ยอดสุวรรณ ชั้น ม.4 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีละ 4,500 บาท 2.นายสืบศักดิ์ สุวรรณฤทธิ์ ชั้น ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีละ 21,000 บาท และ 3. เด็กชายนนทพัทธ์ คูสว่าง ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีละ 3,500 บาท ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมทั้งสามรายมีการเรียนในระดับดีมาก ครอบครัวใส่ใจอบรมสั่งสอนใกล้ชิดและได้รับความเมตตาจากคนในชุมชน สถานศึกษาให้ความดูแลใกล้ชิด เด็กๆมีสุขภาพกายใจดีและมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาสมกับที่ได้รับทุนดังกล่าว

ในวันพรุ่งนี้ (12 กันยายน 2566) คณะตรวจเยี่ยมแบ่งเป็นสองสาย จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปี 2566 พื้นที่อำเภอบางระกำ อำเภอชาติตระการ และอำเภอวัดโบสถ์

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar