พิษณุโลก คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

พิษณุโลก คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

วันนี้ ( 28 สิงหาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนสิงหาคมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนที่ร่วมสนับสนุนการจดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ประจำปี 2566

นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยกาสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกคว้าอันดับที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ่นงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน 104 หน่วยงาน ผ่าน 104 หน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 85 คะแนนขึ้นไป จำนวนผลการประเมิน ITA แต่ละระดับสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับผ่านดีเยี่ยม มีผลคะแนน 95 คะแนนขึ้นไปจำนวน 40 หน่วยงาน ระดับผ่านดี มีผลคะแนน 85คะแนนขึ้นไป จำนวน 46 หน่วยงาน และระดับผ่าน มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน จำนวน 18 หน่วยงาน

นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พิษณุโลกได้รับรางวัลที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด มีการจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ รวม 22 บูธ ต่อคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายกล้าหาญ ทารักษา แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (หัวรอ-พลายชุมพล) สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ตำบลหัวรอ (จุดเริ่มต้น) และตำบลพลายชุมพล (จุดสิ้นสุด) หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ความกว้าง 8 เมตร ยาว 185 เมตร และใช้งบประมาณ 37,500,000 บาท

ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมพ์พา เปิดเผยถึงบริการพร้อมพ์พา (PROMPT PA) แพลตฟอร์มบริการด้านสังคมและการดูแลผู้สูงอายุโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีบริการทั้งหมด 3 รูปแบบ 1. บริการทีมพาดูแลส่วนตัว บริการรถยนต์รับ-ส่งส่วนบุคคล 2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแบบติดตั้งและแบบพกพาสำหรับผู้สู้งอายุ บริการตรวจคุณภาพการนอนหลับและการหยุดหายใจขณะหลับ 3. ที่ปรึกษาทางเลือกในการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย

พลโทองอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเดิมเปิดสนามการแข่งขันครั้งแรก ณ บึงตะเครง ต.บางระกำเมืองใหม่ จ.พิษณุโลก ระหว่างในวันที่ 15-17 กันยายน 2566 นี้ สำหรับประเทศไทย กีฬา Aquabike (อะควาไบค์) ยังเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่มาก หากยังนึกภาพไม่ออกกันจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันง่ายๆ คือคล้ายการปั่นจักรยานในฟิตเนส แต่ยกจักรยานลงไปปั่นกันในน้ำ โดยจักรยานที่ใช้จะไม่ใช้ไฟฟ้าจึงปลอดภัยไม่ต้องกลัวไฟดูด

ปิดท้าย กิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก กับโครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน กฟผ. โดยนางสุภาวิณี นาควิเชตร ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบปะเครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมแนะนำหน่วยงานที่พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar