“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2566 ที่อำเภอวัดโบสถ์ ผู้ว่าฯย้ำ “คนหาของป่า”งดเข้าป่าช่วงที่มีประกาศจากจังหวัดเพื่อลดการเกิดไฟป่าหมอกควัน

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2566 ที่อำเภอวัดโบสถ์ ผู้ว่าฯย้ำ “คนหาของป่า”งดเข้าป่าช่วงที่มีประกาศจากจังหวัดเพื่อลดการเกิดไฟป่าหมอกควัน

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 โดยนายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน กว่า 100 บูท นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวัดโบสถ์กล่าวถึงภาพรวมของอำเภอ จากนั้นนายปราโมทย์ เมืองเปรม นายก อบต.คันโช้ง นำเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ ดังนี้ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสำหรับอุปโภคจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ไม่สามารถกักเก็บได้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรม นั่งแพ แลน้ำ จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายนของทุกปี สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในตำบลคันโช้งและพื้นที่ใกล้เคียงได้ จึงอยากขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือจัดการในเรื่องของปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อให้ทางกลุ่มท่องเที่ยวตำบลคันโช้งสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลทำให้มีรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น และโครงการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประสบปัญหาในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน เช่นการก่อสร้างถนน การเจาะบ่อบาดาลสำหรับทำระบบประปา รวมทั้งการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ที่จะสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างล่าช้าหรือไม่ทันความต้องการ ในการนี้ ผู้ว่าฯมอบประกาศเกียรติคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น 3 ราย ได้แก่ 1. นายรังสรรค์ แก้ววิเศษ กำนันตำบลคันโช้ง ผลงานดีเด่นด้าน การจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 2. นางสาววัลย์นิภา วรรณสว่าง แพทย์ประจำตำบลคันโช้ง ผลงานดีเด่นด้าน การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3. นางสาวอัจฉราภรณ์ โหนนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหินลาด ผลงานดีเด่นด้าน การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , ทุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 20 ทุน จักรยาน 6 คัน พันธุ์ผักสวนครัว พันธุ์ปลา และถุงน้ำใจ 100 ถุง

ผู้ว่าฯ กล่าวพบปะประชาชนตำบลคันโช้ง ขอความร่วมมือป้องกันแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า PM2.5 เนื่องจากตำบลคันโช้งมีพื้นที่ป่าจำนวนมาก หลายคนมีอาชีพหาของป่า ในช่วงปกติการเข้าป่าถือเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าแต่ช่วงฤดูแล้งจะมีประกาศงดเข้าป่าเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า จึงขอความร่วมมือจากคนหาของป่าปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเพื่อลดสาเหตุสำคัญของการเกิด PM2.5 นอกจากนี้ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งรวมถึงย้ำผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยให้เด็กเล็ก มอเตอร์ไซด์ปลอดภัยและต่อประกันรถทุกปี

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar