พิษณุโลกวางแผนป้องกันการเผาพื้นที่เกษตร ขณะที่พื้นที่ป่าทุเลา พร้อมประกาศขยายเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาดออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

พิษณุโลกวางแผนป้องกันการเผาพื้นที่เกษตร ขณะที่พื้นที่ป่าทุเลา พร้อมประกาศขยายเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาดออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 วันนี้ (19 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง (PM2.5) ในจังหวัดพิษณุโลกยังคงพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งค่าคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นฯอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายวัน จังหวัดจึงประกาศขยายระยะเวลาประกาศเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 พร้อมกำชับผู้นำท้องถิ่นติดตามบุคคลที่มีอาชีพเข้าป่าเก็บของป่า ล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า ไม่ให้เข้าไปจุดไฟในป่า หากพบว่าบุคคลเหล่านี้ยังคงมีพฤติกรรมอยู่ให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เคาะประตูบ้านเพื่อสร้างการรับรู้ ป้องปรามไม่ให้กระทำผิด และหากเกิดไฟป่าในพื้นที่ให้ร่วมกันดับไฟป่าให้สนิทเพื่อป้องกันการลุกไหม้ ทั้งนี้ สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมแผนรับมือการเผาในพื้นที่เกษตร เนื่องจากเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก กำชับให้สำนักงานเกษตรจัดเก็บข้อมูล จัดเตรียมเครี่องจักรอัดฟางก้อนให้เกษตรกรให้เพียงพอเพื่อลดการเผ่าวัชดุเหลือใช้ทางการเกษตร “เพราะถ้าเกษตรกรอัดฟางก้อนสร้างรายได้ก็จะไม่มีการเผา” สถานการณ์จุดความร้อนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลสะสม (12-18 เมษายน 2566)พบความร้อน 211 จุด จำแนกตามอำเภอ ชาติตระการ 75 จุด นครไทย 67 จุด วังทอง 23 จุด เนินมะปราง 14 จุด บางระกำ 13 จุด พรหมพิราม 8 จุด บางกระทุ่ม 5 จุด เมืองพิษณุโลกและวัดโบสถ์ที่ละ 3 จุด จึงขอความร่วมมือทุกพื้นที่ห้ามเผ่าเด็ดขาด จนถึง 16 พฤษภาคมนี้ #สำนักงานประชาสัมพันธัจังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar