คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3014/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ลงวันที่ 25 เมษายน 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
phitsanulok_3014_25April2021.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar